Onze klimaatimpact

Het is geen geheim dat er sprake is van klimaatverandering en dat deze onze aarde verandert. Gletsjers smelten, de zeespiegels stijgen en het leefgebied van planten en dieren verandert. En hoewel een handjevol miljardairs misschien op zoek is naar vastgoed in de ruimte, houden wij onze voeten liever stevig op onze geliefde aarde. Dat betekent dat we onmiddellijk actie moeten ondernemen om onze planeet te beschermen.

 • Het is helaas al te laat om het klimaat waar we vroeger van genoten te behouden of terug te krijgen. Maar wij zijn niet het type dat blijft zitten wachten tot onze Chubby Hubby een inzinking krijgt. We weten dat we dringend actie moeten ondernemen om de meest verwoestende gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.

  Om die reden — en een miljoen anderen — werken we er hard aan om onze klimaatvoetafdruk te verkleinen. Dit hebben we tot nu toe gedaan, en dit gaan we nog doen om die voetafdruk te verkleinen.

image-from-the-document-manager
 • Actie ondernemen begint met kennis. En hoewel we al tientallen jaren actief werken aan het verminderen van de algehele milieu-impact van Ben & Jerry’s, hebben we nu de gegevens om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te meten en elk jaar onze ecologische voetafdruk te schatten, inclusief wat hier het meest aan bijdraagt.

  Dit weten we:

  • Zuivelingrediënten zijn verantwoordelijk voor ongeveer 53% van onze ecologische voetafdruk, terwijl andere ingrediënten (noten, deegstukjes, swirls en andere toevoegingen) nog eens 21% toevoegen.
  • De productie is verantwoordelijk voor slechts 1% van de totale uitstoot van broeikasgassen, maar het vervoer van het ijs van de fabriek naar de winkels en Scoop Shops is goed voor nog eens 7%.
  • Een enkele pint Ben & Jerry's-ijs produceert ongeveer 1,5 kg kooldioxide-equivalent, of CO2e (ook bekend als onze ‘emissie-intensiteit’).

  Door deze cijfers jaarlijks bij te houden, weten we waar de grootste kansen liggen om onze voetafdruk te verkleinen en welke voortuitgang we boeken.

image-from-the-document-manager-2

Beschrijving infographic: een illustratie van een Ben & Jerry'-pint wordt gebruikt als een cirkeldiagram om de ecologische voetafdruk van Ben & Jerry's weer te geven. Het diagram heeft het label ‘Onze ecologische voetafdruk’. In de grafiek heeft 53% het label ‘Zuivel’. 21% heeft het label ‘Overige ingrediënten’. 7% heeft het label ‘Uitgaand transport’. 5% heeft het label ‘Detailhandel’. 5% heeft het label ‘Franchise’. 4% heeft het label ‘Productverpakking’. 2% heeft het label ‘Inkomend transport’. 1% heeft het label ‘Productie’. 1% heeft het label ‘Consument’. En 1% heeft het label ‘Einde levensduur’. De afbeelding verschijnt op een prikbord-achtergrond.

 • Het is geweldig om doelen te hebben. Het is nog beter als die doelen gebaseerd zijn op wetenschap.

  Daarom vertrouwen we op het Science Based Targets-initiatief (SBTi), dat ambitieuze klimaatactie stimuleert door bedrijven in staat te stellen op wetenschap gebaseerde emissiereductiedoelen te stellen. Science Based Targets zijn nauwkeurige en meetbare doelen die zijn opgesteld om de uitstoot met een specifieke hoeveelheid te verminderen. Dat betekent dat we verantwoordelijk worden gehouden voor het behalen van cijfers, en dat we niet slechts een paar bomen planten of koolstofcompensaties kopen om ons beter te voelen over de energie die we verbruiken.

  Waarna je je misschien afvraagt: waarom hebben we het niet over koolstofcompensaties of netto-nuldoelen? Het korte antwoord: deze inspanningen zijn te vaag en richtingloos — en de doeltreffendheid is twijfelachtig. We begrijpen dat bedrijven pas klimaatneutraal kunnen zijn als de hele economie klimaatneutraal is. Netto-nulclaims worden te vaak gebruikt om de indruk te wekken dat bedrijven zinvolle klimaatactie ondernemen zonder de systemische problemen aan te pakken. Om die redenen hebben we ervoor gekozen om vast te houden aan de wetenschap en aan onze SBTi’s.

  Zo zien de SBTi’s van Ben & Jerry’s eruit:
   

  • onze eigen bedrijfsfaciliteiten zullen uiterlijk in 2025 100% hernieuwbare energie gebruiken;
  • we zullen onze emissie-intensiteit uiterlijk in 2025 met 40% verminderen (vanaf onze uitgangswaarde in 2015);
  • we zullen onze emissie-intensiteit uiterlijk in 2050 met 80% verminderen.

image-from-the-document-manager-3
 • Dat zijn best grote doelen. Daarom hebben we besloten ons te concentreren op het verbeteren van drie hoofdcategorieën:

  Inkoop en ingrediënten:

  Zuivelproductie is goed voor meer dan 50% van de totale uitstoot van Ben & Jerry's, dus daar ligt de grootste kans om onze ecologische voetafdruk te verminderen. We onderzoeken en implementeren oplossingen op een paar belangrijke gebieden:

  • Enterische emissies: Door het voedsel van onze koeien te veranderen, hopen we hun gassen te verminderen (beleefd bekend als ‘enterische emissies’). Een focus op het verbeteren van de kwantiteit en kwaliteit van voedergewassen zal naast voordelen voor de diergezondheid en de economie ook voordelen opleveren op het gebied van koolstof, water, bodemgezondheid en biodiversiteit. We werken ook aan het versnellen van het testen en de ingebruikname van enterische voedingsadditieven.
  • Mestbeheer: Mestvergisters op boerderijen vangen methaan uit mest op en gebruiken deze om hernieuwbare energie op te wekken. We werken ook samen met onderzoekers aan methoden voor het aanbrengen van mest op het land. Samen helpen deze stappen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de bodemgezondheid en waterkwaliteit te verbeteren.
  • Regeneratieve voeding en gewassen: We werken samen met boeren om best practices in de regeneratieve landbouw te implementeren om bodemgezondheid te behouden en te verbeteren, synthetische inputs te verminderen en de biodiversiteit van boerderijen te vergroten. We zullen ons ook richten op zelfverbouwd, circulair en ontbossingsvrij voer en een toename van de hoeveelheid gras die onze koeien eten.
  • Verpakking: We zijn dol op hoorntjes omdat ze geen plastic bevatten, morsbestendig zijn en ook nog eens heerlijk smaken! Maar dat ijs in je vriezer moet toch ergens in verpakt worden, dus werken we aan een duurzamer verpakkingsproces door een vermindering van de hoeveelheid plastic wegwerpverpakkingen die in onze toeleveringsketen en in Scoop Shops wordt gebruikt.

   

  Portfolio-innovatie:

  Aangezien zuivel zo'n groot deel van onze ecologische voetafdruk uitmaakt, is het verkopen van minder zuivel een van de gemakkelijkste en meest effectieve manieren om het te verkleinen. Idioot toch? Maar luister even. Dit is wat we in plaats daarvan proberen:

  • Het verhogen van koolstofarme productinnovatie en verkoop, zoals zuivelvrij ijs en koekjesdeeg. (Geïnteresseerd in nieuwe zuivelvrije smaken?)
  • Zoeken naar mogelijkheden om meer koolstofarme ingrediënten te gebruiken, zoals zonnebloempitten en amandelen die worden geproduceerd met behulp van regeneratieve landbouwmethoden.

   

  Productieactiviteiten en Scoop Shops

  De productie- en retailactiviteiten van Ben & Jerry's dragen minder dan 6% bij aan onze referentievoetafdruk, voornamelijk omdat we hier hard aan hebben gewerkt. En er is in feite goed nieuws:

  • we hebben bijna ons doel bereikt van 100% hernieuwbare elektriciteit voor onze wereldwijde productieactiviteiten, onze eigen Scoop Shops en kantoren.
  • Waar we geen hernieuwbare energie kunnen kopen, werken we aan energie-efficiëntie, warmteterugwinning en elektrificatie (zodat we de kracht van de zon en de wind kunnen benutten).
image-from-the-document-manager-4

We ondernemen actie om de hitte te verslaan. Doe met ons mee.

Als het gesmolten is, is het verpest. Dat geldt voor ijs, maar ook voor de planeet. We maken bevroren heerlijkheden die afhankelijk zijn van ingrediënten die van de aarde zijn geoogst (hé koeien, noten, chocoladebrokken en swirls!), dus natuurlijk investeren we in het bestrijden van de klimaatcrisis. Maar we leven hier ook. En dus roepen we al onze medeburgers op deze aarde op om te eisen dat onze gekozen leiders een snelle transitie naar een schone-energie-economie steunen. De tijd dringt, maar we hebben wat we nodig hebben om aan de slag te gaan. Onderneem dus nu actie!

image-from-the-document-manager-5