Onze progressieve waarden

Wij zetten onze progressieve waarden centraal in ons bedrijf en werken zo aan een rechtvaardige wereld.

Wij geloven dat ijs de wereld kan veranderen. Vanuit onze progressieve, onpartijdige sociale missie werken wij aan een wereld waar geen plaats is voor onrechtvaardigheid.

  • Kapitalisme en de rijkdom die het oplevert, creëren niet voor iedereen dezelfde kansen. Wij beseffen dat de kloof tussen rijk en arm de laatste honderd jaar enorm gestegen is. Wij streven ernaar om economische kansen te creëren en om nieuwe, duurzame en herbruikbare modellen van economische rechtvaardigheid te stimuleren. 
  • Bij het vervaardigen van producten ontstaat per definitie afval. Wij streven ernaar onze negatieve impact op het milieu te minimaliseren. 
  • De voedselindustrie is te afhankelijk van het gebruik van giftige chemicaliën en andere niet-duurzame methoden. Wij ondersteunen duurzame en veilige methoden van voedselproductie die de aantasting van het milieu verminderen, de productiviteit van het land in de loop van de tijd op peil houden en bijdragen aan de economische levensvatbaarheid van familieboerderijen en plattelandsgemeenschappen.