Hier bij Ben & Jerry’s geven we om ons ijs: van de koe tot het hoorntje. En dat betekent dat we zorgdragen voor het welzijn van onze boeren, zuivelarbeiders, koeien en het milieu. Je kunt immers geen ijs maken zonder zuivel en je kunt geen Ben & Jerry’s maken zonder een stapje extra te zetten.

Via ons Caring Dairy-programma werken we samen met boeren in onze thuisstaat Vermont en in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk om hen te helpen hun landbouwpraktijken te verbeteren. Ons doel? Succesvolle boeren, gezonde koeien en zorg voor het milieu.

Steun voor boeren en zuivelarbeiders

Het ondersteunen van boeren staat centraal in de missie van Caring Dairy. We zijn er trots op dat we de allereerste zuivelinkoper zijn die het Milk with Dignity-programma volgt, een onafhankelijke door zuivelarbeiders geleide mensenrechtennorm voor arbeidsomstandigheden op melkveehouderijen in het noordoosten van de VS. En voor hun deelname aan het Caring Dairy-programma en het Milk with Dignity-programma krijgen boeren extra betaald, dus het is voor iedereen een win-winsituatie.

De kudde gezond houden

We testen een zuivelstandaard met het Global Animal Partnership (GAP), die de koeien van elke boerderij beoordeelt om er zeker van te zijn dat ze gezond zijn en dat er goed voor ze gezorgd wordt. Elke boerderij in het Amerikaanse Caring Dairy-programma moet voldoen aan onafhankelijke, toonaangevende normen van derden om het welzijn van hun kudde te garanderen.

Bevordering van milieubeheer

Een ander belangrijk onderdeel van het Caring Dairy-programma is zorg voor het milieu. Het programma helpt boeren bij het implementeren van regeneratieve landbouwpraktijken; een landbouwbenadering die bijdraagt aan gezonde ecosystemen. We waren zelfs een van de eerste zuivelprogramma's die duurzaamheid in onze normen hebben opgenomen en we gaan nu nog verder door regeneratieve landbouw te stimuleren. Hier in de VS werken we samen met landbouwwetenschappers aan de Universiteit van Vermont en andere lokale universiteiten en onze Caring Dairy-boeren om meetbare vooruitgang te boeken in het bevorderen van de bodemgezondheid. Dit is van cruciaal belang voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit.

Bekijk onze Caring Dairy-normen