Als het gesmolten is, is het verpest

De consensus van de mondiale wetenschappelijke gemeenschap is overduidelijk: we zien nu al de verwoestende gevolgen van klimaatverandering en de tijd dringt om actie te ondernemen om nog ergere gevolgen te voorkomen.

Klimaatverandering gaat over rechtvaardigheid

Of het nu gaat om droogte en verwoestende bosbranden of om een steeds snellere stijging van de zeespiegel en krachtigere orkanen: de echte slachtoffers van een opwarmende planeet zijn niet alleen ijsberen en ijskappen, maar ook mensen.

De gevolgen van klimaatverandering worden echter niet door iedereen in gelijke mate ondervonden. De wrede ironie van de klimaatcrisis is dat mensen in ontwikkelingslanden, zij met de minste mogelijkheden om zich aan te passen, de hoogste prijs zullen betalen voor 200 jaar van industrialisatie en vervuiling in de rijke landen. Dit is echt een kwestie van klimaatrechtvaardigheid.

Maar er is goed nieuws

Hoewel we weten dat we weinig tijd meer hebben, is het goede nieuws dat we weten wat we moeten doen en over de technologie beschikken om het te doen. Met hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, vooruitgang in de energie-efficiëntie in woningen en kantoren, elektrische voertuigen en oplaadinfrastructuur en regeneratieve landbouw die vervuiling door broeikasgassen kan opvangen, beschikken we over alle hulpmiddelen die we nodig hebben om er werk van te maken.

We beschikken ook over een mondiale beweging onder leiding van jonge mensen die het beu zijn om te wachten tot de volwassenen actie ondernemen. Ze hebben miljoenen mensen op elk continent geïnspireerd om verandering te eisen.

Het IPCC heeft gezegd dat het vermijden van de ergste gevolgen van klimaatverandering en het onder de 1,5ºC houden van de opwarming van de aarde “snelle, verreikende en ongekende veranderingen in alle aspecten van de samenleving vereisen.” Hoewel dit misschien ontmoedigend klinkt, is het ook een kans om de schone energie-economie van de toekomst te creëren.

Wat moet er gebeuren?

 • Hang een prijskaartje aan koolstof
 • de CO2-uitstoot verminderen (wat betekent het verminderen van fossiele brandstoffen) met ten minste 45% vóór 2030
 • overgaan naar 100% hernieuwbare energie vóór 2050
 • volledig stoppen met het gebruik van steenkool
 • fossiele brandstoffen in de grond laten zitten
 • volledig desinvesteren in de fossiele-brandstofindustrie
 • de ontbossing van oude tropische bossen stoppen
 • zorgen voor steun voor risicobeperking en aanpassing in ontwikkelingslanden
 • regeneratieve praktijken toepassen die landbouw veranderen van een bron van broeikasgasemissies in een koolstofput

Wat betekent dat voor Ben & Jerry’s?

We beseffen dat de broeikasgasvoetafdruk van de productie van ijs aanzienlijk is. Elke liter ijs die we maken produceert ongeveer 1,5 kg broeikasgassen. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de uitstoot op alle niveaus van onze toeleveringsketen te verminderen, maar er is nog veel meer werk aan de winkel.

Onze klimaatstrategie is een langetermijninspanning. In 2018 hebben we onze klimaatdoelen laten goedkeuren door het Science Based Targets Initiative (SBTi). SBTi helpt bedrijven doelen te stellen in overeenstemming met de nieuwste klimaatwetenschap, zodat we als bedrijfsleven ons steentje kunnen bijdragen om de opwarming ruim onder de 1,5ºC te houden. Onze op wetenschap gebaseerde doelen omvatten:

 • 100% hernieuwbare energie vóór 2025
 • 40% vermindering van de broeikasgasintensiteit vóór 2025
 • 80% vermindering van de broeikasgasintensiteit vóór 2050

Raadpleeg ons nieuwste Social and Environmental Assessment Report (SEAR) om onze vooruitgang te bekijken.

Onderneem actie

Als het gesmolten is, is het verpest. Dat geldt voor ijs, maar ook voor de planeet.

Er zal meer nodig zijn dan alleen de acties van individuele bedrijven en mensen om de klimaatcrisis te bestrijden. We moeten gezamenlijk onze gekozen leiders oproepen om zich sterk te maken voor een snelle transitie naar een schone-energie-economie. We hebben alle nodige hulpmiddelen; we hebben alleen de wil nodig om het te doen.

Onze vrienden

 • Avaaz is een wereldwijde webbeweging om mensgedreven politiek overal ter wereld centraal te stellen in de besluitvorming.

 • Het Climate Reality Project is een non-profitorganisatie die zich richt op voorlichting over klimaatverandering en pleitbezorging voor schone energie. Ze moedigen burgers aan om informatie in te winnen, van zich te laten horen en actief te worden om verandering teweeg te brengen.

 • 350.org is een klimaatveranderingsbeweging die burgers in 188 landen samenbrengt, stimuleert en informeert om hun leiders onder druk te zetten om klimaatverandering aan te pakken en de uitstoot te verminderen. De naam komt voort uit het doel om het C02-niveau in de atmosfeer te verlagen van de huidige 400 deeltjes per miljoen naar minder dan 350 deeltjes per miljoen.

 • BICEP is een coalitie van bedrijven die samenwerken met beleidsmakers om zinvolle energie- en klimaatwetgeving aan te nemen die een snelle transitie mogelijk zal maken naar een koolstofarme, moderne economie die nieuwe banen zal creëren en de economische groei zal stimuleren en tegelijkertijd het kwetsbare klimaat van onze planeet zal stabiliseren.