Afval zorgt voor vermogen!

Bij de vervaardiging van producten ontstaat per definitie afval. En bij de productie van ijs ontstaat zuivelafval dat te sterk geconcentreerd is om naar de plaatselijke afvalwaterzuiveringsinstallatie te sturen. In plaats daarvan sturen onze ijsfabrieken in Vermont het terug naar regionale anaerobe vergisters waar het samen met ander landbouwafval in een methaanvergister wordt gestopt en zo hernieuwbare energie genereert.

Onze fabrieken verbinden zich ertoe hun impact op het milieu te meten en te verminderen op vier prestatiegebieden: water, vast afval, energie en CO2-uitstoot.