Skip to main content

Ben & Jerry's Ice Cream

Ben & Jerry's Ice Cream

Ben & Jerry's Ice Cream

Opwarming van de aarde. Klimaatverandering. Klimaatrechtvaardigheid.
Wat betekent het allemaal?

We leven in een wereld waar de impact van klimaatverandering steeds meer werkelijkheid wordt; van smeltende ijskappen tot verwoestende bosbranden, we kunnen niet langer ontkennen dat onze kwestbare planeet wordt aangetast door door de mens veroorzaakte koolstofvervuiling. Het wetenschappelijke bewijs is geleverd; de opwarming van de aarde is werkelijkheid en heeft al een impact op mensen over de hele wereld. De vraag is nu: 'Wat gaan we eraan doen'?

Read More 

De gevolgen voor onze planeet en de mensen:

Elk jaar zien we veranderende patronen in neerslag, inclusief steeds vaker intensieve neerslagevenementen over de hele wereld, dramatische veranderingen in de noordpool, veranderingen in landbouwseizoenen en stijgende zeespiegel en oceaanverzuring. Sommige van deze veranderingen in ons klimaat zullen dramatische ecologische en sociale gevolgen hebben. De bittere ironie van klimaatverandering is dat mensen in de ontwikkelingslanden, die zich het minst kunnen veroorloven om zich aan klimaatverandering aan te passen, de hoogste prijs zullen betalen voor de 200 jaar industrialisatie en vervuiling van de ontwikkelde wereld. Het is werkelijk een kwestie van klimaatrechtvaardigheid.

 

Oplossingen:

We moeten nu dringender dan ooit stappen ondernemen om de internationale broeikasemissies drastisch te verminderen – en we moeten het zodanig doen dat de last en risico's van klimaatverandering eerlijk wordt verdeeld onder de verschillende volkeren. Uiteindelijk moeten we de schakel verbreken tussen economische groei en ontwikkeling door het winnen en uitputten van natuurlijke hulpmiddelen.

Er bestaat geen snelle oplossing om klimaatverandering op te lossen, maar we weten wat we moeten doen. We moeten:

  • Afzien van fossiele brandstoffen
  • De hernieuwbare energiebronnen verhogen
  • Een prijs zetten op koolstofvervuiling
  • Samenwerken met ontwikkelingslanden om te investeren in hernieuwbare energie

Wat betekent dit voor Ben & Jerry’s?

Ben & Jerry's strijdt al lang voor klimaatrechtvaardigheid en zoekt al lang manieren om de milieu-impact van ons bedrijf te beperken. In 2002 lanceerden we een koolstofcompensatieprogramma voor onze productiefaciliteiten in Vermont. In 2007 voerden we voor het eerst onze campagne tegen de opwarming van de aarde in partnerschap met de Dave Matthews Band. We hebben vroegtijdig en vaak geïnvesteerd in efficiënties in al onze productiefaciliteiten, toeleveringsketen en Scoop Shops om de energie-efficiëntie te verhogen en onze ecologische voetafdruk te beperken.

Read More 

Bijna alle bedrijven veroorzaken broeikasgasemissies bij hun activiteiten en zo ook Ben & Jerry’s. We steunen op landbouw voor onze hoofdingrediënten, in het bijzonder voor zuivel, en ook om onze producten te maken, trucks om onze afgewerkte producten te transporteren en diepvriezers om onze roomijs bevroren te houden. We kennen onze ecologische voetafdruk en leveren overal in onze activiteiten inspanningen om deze te beperken. We werken samen met onze landbouwers om methaanemissies van landbouwbedrijven te beperken, we nemen het voortouw om over te schakelen op een schonere, groenere diepvriezer en bouwden de Chunkinator in onze fabriek in Nederland die helpt om de fabriek van stroom te voorzien aan de hand van roomijsbijproducten. We weten ook dat wat we tot nu toe gedaan hebben nog niet voldoende is en dat we meer moeten doen. We boeken vorderingen en rapporteren dit elk jaar in ons Social and Environmental Assessment (SEAR) rapport. Lees meer over de stappen die we ondernemen om onze ecologische voetafdruk te beperken en ons plan om 100% schone energie te hebben in al onze fabrieken in de VS tegen 2020.

Neem deel aan de klimaatbeweging!

Mede dankzij meer dan 3,5 miljoen burgers over de hele wereld die de Avaaz-petitie hebben ondertekend om wereldleiders aan te sporen om klimaatverandering te behandelen op de topconferentie van de Verenigde Naties inzake het klimaat (COP21), werd het baanbrekende akkoord van Parijs ondertekend door 196 landen die zich gaan inzetten om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden.

En nu begint het echte werk.Het is tijd om druk uit te oefenen op onze wereldleiders om snel over te gaan op 100% schone energie en om de ambitieuze doelstellingen te bereiken die ons een groenere en schonere toekomst zullen brengen.Voeg uw stem bij de duizenden stemmen die klimaatactie eisen en onderteken de petitie vandaag nog!

 
 
Veelgestelde vragen:
Back To Top