Skip to main content

header image for Cone Together, a European refugee resettlement campaign

 

Let's melt barriers together:

iedereen verdient een kans om mee te doen!

Naast het maken van lekker ijs zetten we ons graag in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dat deden oprichters Ben en Jerry 40 jaar geleden, en dat doen we nog steeds. (H)eerlijk is eerlijk .

Mensen buitensluiten – of het per ongeluk is of expres – vinden we niet eerlijk. En als je iets niet eerlijk vindt, kun je 3 dingen doen: het accepteren, erover klagen, of actie ondernemen. Wij doen het laatste. Dat is waarom we sinds 2004 werken met Fairtrade leveranciers en onze brownies kopen bij een sociale bakkerij waar mensen een tweede kans krijgen. Ook zetten we ons daarom al 30 jaar in voor het homohuwelijk, omdat we het belangrijk vinden dat iedereen kan houden van wie hij of zij wil houden.

Een groep die het nu moeilijk heeft om het leven weer op de rit te krijgen zijn vluchtelingen. Daarmee bedoelen we mensen die hun thuis achterlaten om te ontsnappen aan de gevolgen van geweld, vervolging of oorlogen. Vijfentachtig procent van deze mensen wordt opgevangen in een ontwikkelingsland. Een klein deel zoekt een plek in Europa. Wij vinden dat we ons best moeten doen om te zorgen dat ook zij hier mee kunnen doen.

Cone together!

Natuurlijk kunnen we dat niet alleen. Door de jaren heen hebben we gemerkt  dat we op ons best zijn wanneer we samenwerken met anderen; met elkaar, partners uit de NGO wereld, andere bedrijven en met jou! Niemand kan alles doen, maar iedereen kan iets doen om het verschil te maken voor een ander en een (h)eerlijkere wereld te creeëren. Doe je ook mee?

 

Onze Campagnes

 

TogetherForRefugees300x200.png

 

Together for Refugees  Wij roepen het Europees Parlement op om vluchtelingen te helpen zodat zij zich veilig kunnen hervestigen en hun leven weer op kunnen bouwen in Europa.

Meer informatie >

 

 

 

cone-together-spacer-681x70.png
Wat moet er gebeuren?
 • We hebben betere internationale samenwerking nodig om te zorgen dat er een verschil wordt gemaakt. Daarmee bedoelen we:

  • Pak de structurele oorzaken van migratie aan, niet alleen de symptomen. Zet in op de strijd tegen armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.
  • Zorg voor veilige routes zodat vluchtelingen en migranten niet sterven of misbruikt worden onderweg.
  • Geef mensen een eerlijke kans om hier asiel aan te vragen,  waar iemand ook vandaan komt.
  • Maak van deze groep geen wisselgeld tijdens internationale onderhandelingen over migratie.

 • Behandel mensen op een eerlijke en menswaardige manier als ze hier eenmaal zijn. Daarmee bedoelen we:

  • Een rechtvaardige asielprocedure; waarbij mensen de best mogelijke kansen krijgen op een correcte en tijdige beslissing; en ondersteuning krijgen, zodat ze voor zichzelf en hun families kunnen zorgen en een nieuw leven op kunnen bouwen, ongeacht de uitkomst van de procedure.
  • Een menswaardig nationaal asielstelsel dat mensen onderwijs en gezondheidszorg biedt, ongeacht verblijfsstatus; dat een eerlijk huisvestingsbeleid waarborgt om een einde te maken aan de segregatie; dat ervoor zorgt dat detentiecentra worden opgedoekt; dat racisme wordt aangepakt; dat beleidslijnen omvat waarin rekening wordt gehouden met specifieke kwetsbare groepen,  en dat asielzoekers en statushouders het recht biedt om te werken, zonder beperkingen.
  • Een eerlijk en realistisch hervestigingsbeleid voor de meest kwetsbare mensen op de vlucht  -zoals  (zwangere) vrouwen, minderheden en en LHBTQ-ers-, waarbij gemeenschappen met de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

 • We denken dat we meer gemeen hebben dan dat we verschillen. We dragen daarom ook als bedrijf ons steentje bij om vooroordelen te laten smelten tussen locals en nieuwkomers. Let's melt barriers together! 

   

   

Back To Top

 

cone-together-spacer-681x70.png
Onze Partners
 • Delitelabs logo

  Wij hebben de handen ineengeslagen met start up school DELITELABS om nieuwkomers te ondersteunen met het starten van een onderneming. Samen hebben we de Ice Academy opgericht. Met de Ice Academy supporten we nieuwkomers met het opzetten van hun eigen bedrijf. Tijdens de trainingen krijgen de deelnemers tools en handvatten om hun businessideeën verder te ontwikkelen. 

   

 • VluchtelingenWerk

  VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

  Als grootste vluchtelingenorganisatie in Nederland zetten de 13.000 vrijwilligers zich dag in dag uit in voor de begeleiding van vluchtelingen. Lees meer over het belangrijke werk dat zij doen. 

Back To Top

 

cone-together-spacer-681x70.png
Aanverwante artikelen

 

 

cone-together-spacer-681x70.png
Ice Academy

 

Ice Academy Logo

 

Wij hebben de handen ineengeslagen met start up school DELITELABS om nieuwkomers te helpen met het starten van een onderneming. Samen hebben we het initiatief de Ice Academy opgericht. Met de Ice Academy helpen we nieuwkomers met het opzetten van hun eigen bedrijf. Tijdens de trainingen krijgen de deelnemers tools en handvatten om hun businessideeën verder te ontwikkelen. 

Lees meer